Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

Ürün Spesifikasyonu

ÖZELLİK BİRİM DEĞER SINIR DENEY YÖNETİMİ
Görünüş   Berrak ve parlak   Gözle muayene
Bakır şerit korozyonu (3 saat 50 °C’ta)   No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Yoğunluk (15 °C’ta) kg/m3 720-775   TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185
Damıtma % hacim     TS EN ISO 3405
70 °C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim      
Yaz (a)   20-48    
Kış (b)   22-50    
100 °C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim      
Yaz (a)   46-71    
Kış (b)   46-71    
150 °C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim 75 En az  
Son kaynama noktası °C 210 En çok  
Damıtma kalıntısı % hacim 2 En çok  
Mevcut gum (çözücüyle yıkanmış) mg/100 mL 5 En çok TS EN ISO 6246
Oksidasyon kararlılığı dakika 360 En az TS 2646 EN ISO 7536
Araştırma Oktan Sayısı, RON (c)   95,0 En az TS EN ISO 5164
Motor Oktan Sayısı, MON (c)   85 En az TS EN ISO 5163
Kurşun mg/L 5 En çok TS EN 237
Kükürt mg/kg 10 En çok TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884
Buhar basıncı (DVPE) kPa     TS EN 13016-1
Yaz (a)*   45-60    
Kış (b)   60-90    
Buhar Kilitleme İndisi (VLI)** İndis      
Yaz-Kış geçiş dönemi   1150 En çok  
Benzen % hacim 1,0 En çok TS 7088 EN 238
TS EN 12177
TS EN ISO 22854
Olefinler % hacim 18,0 En çok TS EN ISO 22854
TS EN 15553
Aromatikler % hacim 35,0 En çok TS EN ISO 22854
TS EN 15553
Oksijen % ağırlık 2,7 En çok TS 11413 EN 1601
TS EN 13132
TS EN ISO 22854
Oksijenli Bileşikler İçeriği % hacim     TS 11413 EN 1601
TS EN 13132
TS EN ISO 22854
-Eterler   15,0 En çok  
-Metanol   3,0 En çok  
-Etanol   5,0 En çok  
-İzopropil alkol   10,0 En çok  
-İzobütil alkol   10,0 En çok  
-Tersiyer-bütil alkol   7,0 En çok  
-Diğer oksijenli bileşikler   10,0 En çok  
Bu ürün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca yayınlanan Teknik Düzenleme
Tebliğ’lerine ve TS EN 228 Kurşunsuz Benzin standardına uygundur.
       
(*) :İçerisine sadece etanol karıştırılmış Kurşunsuz Benzin için geçerli olmak üzere,
Yaz Dönemi için verilen üst buhar basınç değeri (60 kPa),etanol içeriğine
bağlı olarakaşağıdaki çizelgede yer alan değer kadar arttırılır.
       
Benzin’in etanol içeriği(%hacim) Buhar basıncı için
uygulanacak artış,kPa
     
0 0      
1 3,65      
2 5,95      
3 7,2      
4 7,8      
5 8      

Not:Çizelgede yer almayan ara değerler için doğrusal interpolasyon uygulanır. 

** VLI= 10 x VP 7x (E 70) 
(a) 1 Nisan-31 Ekim ( ± 4 hafta) 
(b) 1 Kasım-31 Mart ( ± 4 hafta) 
(c) TS EN 228’de belirtilen 0,2 oktan düzeltme faktörü düşülerek raporlanır.