Motorin

Motorin

Ürün Spesifikasyonu

ÖZELLİK BİRİM DEĞER SINIR DENEY YÖNETİMİ
Yoğunluk (15 °C’ta) kg/m3 820-845   TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar %ağırlık 8 En çok TS EN 12916
Parlama Noktası °C 55’ten yüksek   TS EN ISO 2719
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) °C     TS EN 116
Kış (a)   -15 En çok  
Yaz (b)   5 En çok  
Damıtma       TS 1232 EN ISO 3405
250 °C’ta elde edilen %hacim 65 En çok  
350 °C’ta elde edilen %hacim 85 En az  
•’in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık °C 360 En çok  
Kükürt mg/kg 10 En çok TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884
Karbon Kalıntısı (%10 damıtma kalıntısında) %ağırlık 0.30 En çok TS 6148 EN ISO 10370
Viskozite (40 °C’ta) cst 2.0 – 4.5   TS 1451 EN ISO 3104
Bakır Şerit Korozyon (50 °C’ta 3 saat)   No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Kül %ağırlık 0.01 En çok TS 1327 EN ISO 6245
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği % hacim 7,0 En çok TS EN 14078
Setan İndisi hesapla 46 En az TS 2883 EN ISO 4264
Setan sayısı   51 En az TS 10317 EN ISO 5165
TS EN 15195
Su mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik mg/kg 24 En çok TS EN 12662
Oksitlenme Kararlılığı g/m3 25 En çok TS EN ISO 12205
Oksitlenme Kararlılığı saat 20 En az TS EN 15751 (c)
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı (wsd 1,4), 60 °C’ta µm 460 En çok TS EN ISO 12156-1

(a) 1 Kasım-31 Mart (± 15 gün) 
(b) 1 Nisan-31 Ekim ( ±15 gün) 
(c) Bu özellik %2 (V/V)’nin üzerinde YAME içeren dizel yakıt için ilave bir gerektir.