Vizyon

Farklılıklarımız farklılıklarınızdır ilkesi ile farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak, toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına, ülke ekonomisine etkin olarak katkı yapacak, verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi.